Sv. Vinko, neumorni radnik na njivi Božjoj, ostavio nam je u baštinu zlatno pravilo da se, ma što radili, uvijek može više. Zato su u veljači 2014. započeli mjesečni susreti srednjoškolaca i studenata u našem samostanu svetoga Vinka u Splitu. Vođeni željom da susretima mladih, koji će biti protkani  meditacijom, klanjanjem, pjesmom, radionicama, projekcijom prigodnih filmova i druženjem u molitvenom ozračju te u radosti i zadovoljstvu, svi zajedno postanemo glasniji i hrabriji navjestitelji Radosne vijesti i blagovjesnici svega onoga što se da crpiti iz nepresušnih dubina Radosne vijesti – evanđelja.

Budući da djelujemo kao sestre milosrdnice Provincije Navještenja Gospodinova, nekako se samo po sebi nametnulo da okupljanja budu pod imenom Blagovjesnici, što su rado prihvatili svi sudionici susretâ. Blagovjesnike okupljaju i vode sestre koje zajedno čine Povjerenstvo za rad s djecom i mladima. Zajedno s ovim povjerenstvom djeluju i Povjerenstvo za apostolat duhovnih zvanja te Povjerenstvo za Marijansku vinkovsku mladež.

Blažena Djevica Marija od Čudotvorne medaljice, pod čijom se zaštitom okupljamo i kojoj se molitvom obraćamo, neka bdije nad svima nama i zagovara kod Boga da svaki napor urodi blagoslovom.

Presveta Djevice Marijo,
Majko i kraljice moja,
Tvojemu bezgrešnom Srcu
posvećujem i predajem čitavo svoje biće:
svoje misli, riječi i djela.

Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada
sada i u vječnosti,
na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti
dostojno moga krsnog posvećenja
da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.

Daj da poput Tebe
slušam poticaje Duha Svetoga.
Neka se u meni i po meni
uvijek i u svemu vrši volja Božja!

Amen!

11.jpg