Provincija Navještenja Gospodinova – Split jedna je od šest provincija Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga – Zagreb. Osnovana je 8. prosinca 1932. pod imenom Provincija sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga Navještenja Marijina u Splitu. Sestre, međutim, dolaze u Dalmaciju davno prije osnutka Provincije: u Zadar 1874. godine, u Split 1875., u Dubrovnik 1878., a poslije i u druga dalmatinska mjesta i gradove. Na tim prostorima sestre su u duhu karizme milosrdne ljubavi djelovale najprije u bolnicama, ubožnicama i sličnim socijalnim ustanovama, potom u raznim crkvenim ustanovama te u odgojno-obrazovnim ustanovama – školama i dječjim vrtićima. Stanovale su u onim ustanovama u kojima su djelovale, jer svoj su samostan imale samo u Sinju (1879.) i od 1907. u Splitu.

Provincija je rasla brojem članica i samostana sve do početka Drugoga svjetskog rata. Tada se na tijelu Provincije otvaraju bolne rane. Ratni je vihor neke sestre pokosio i zameo im svaki trag, neke su napustile Družbu, a mnoge su se pod prijetnjom smrti morale na neodređeno vrijeme smjestiti kod svojih obitelji. K tome, komunistička je vlast počela oduzimati samostanska dobra i zabranila je sestrama bilo kakvo odgojno-obrazovno djelovanje. Otkazi su slijedili jedan za drugim. Iz bolnica u južnoj Hrvatskoj u poratnim je godinama otpušteno gotovo stotinu sestara. Ti su otkazi povlačili za sobom i oduzimanje prava sestrama na bolnički stan, a Provincijalna kuća u Splitu nije ih, nažalost, mogla sve udomiti. U tim i takvim prilikama neke su sestre, a po naputku crkvenih vlasti, prihvatile građansko odijelo i nastavile raditi u bolnicama. Mnoge od njih stanovale su po privatnim stanovima. Neke su se pak uključile u župski apostolat kao voditeljice crkvenih zborova ili kućanice u župnim stanovima, samostanima redovnika i drugim crkvenim ustanovama. Prihvaćale su rado i dvorbu bolesnika po kućama gdje god je to bilo moguće. Tako su i u tim teškim vremenima pronalazile načina kako iskazivati milosrdnu ljubav potrebitima.

Stvaranjem samostalne države Hrvatske, demokratska vlast omogućila je sestrama nesmetano djelovanje u karizmi Družbe; na svim mjestima svog djelovanja smiju nositi svoje redovničko odijelo, smiju opet raditi u školama poučavajući djecu i mlade vjerskim istinama, smiju otvarati vlastite školske ustanove. U svoja tri dječja vrtića: u Kaštel Starome, Sinju i Zadru posvećuju se odgoju najmlađih nastojeći usaditi u njihova srca zdrav kršćanski duh i pripremati ih da budu graditelji civilizacije ljubavi.

Godine 2017. Provincija ima 175 sestara, a djeluje na području Splitsko-makarske i Zadarske nadbiskupije te Šibenske, Hvarsko-bračko-viške i Dubrovačke biskupije. Izvan granica Hrvatske djeluje u Crnoj Gori, u Njemačkoj, u Kanadi i na Salomonskim Otocima.

02.jpg