Ponavljam još jedanput, sestre: duh je vaše Družbe u ljubavi za Gospodina,
u ljubavi za siromahe, u međusobnoj ljubavi,poniznosti i prostodušnosti.

sv. Vinko Paulski, Konferencija od 9. veljače 1653.


Mi, sestre milosrdnice Provincije Navještenja Gospodinova u Splitu, poslanje vlastito Družbi koje smo dio, vršimo sukladno prilikama i potrebama mjesne Crkve u kojoj djelujemo.

Naše je poslanje obilježeno prosvjetnim i odgojnim, zdravstveno-socijalnim, misijskim i karitativnim djelatnostima koje su u konkretnim prilikama vremena i mjesta poprimale i poprimaju različite oblike, uvijek u duhu evanđeoskoga služenja i truda da osobni poziv, življen u zajednici i u duhu Družbe, stavimo u službu bližnjih.

U molitvom prožetoj svakodnevnici i neprestanom trudu oko skladnog zajedništva sestre nalaze početak posvećenja i izvor svakog apostolata kršćanske ljubavi. Skladan život u našim zajednicama kao i sve naše apostolsko djelovanje nezamislivi su bez sestara koje svoje snage darivaju izravno životu zajednica brinući se za duhovne i materijalne potrebe sestara, od voditeljica zajednica, kuharica, vešarica, vratarica do sestara koje zbog poodmakle dobi ili nemoći zajednicu podupiru svojim molitvama i žrtvama.

Na tom izvorištu, u ozračju sestrinske ljubavi, srdačnoga poštovanja, uzajamne susretljivosti i pomaganja razvija se ponizna i djelotvorna ljubav prema bližnjemu, a tu je i početak naše apostolske djelatnosti:

 • u školama, vrtićima i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Sestre rade u osnovnim i srednjim školama kao vjeroučiteljice ili nastavnice drugih nastavnih predmeta. Odgoju djece predškolske dobi sestre su posvećene u našim vrtićima u Kaštel Starom, Zadru i Sinju. U sjedištu Provincije u Splitu značajan je napor posvećen glazbenom odgoju djece, mladih te svećeničkih i redovničkih kandidata.

 • u bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe

Od samih početaka Provincije značajno je djelovanje sestara u bolnicama u Splitu, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, a donedavno i u Kotoru. Također skrbimo za bolesne svećenike u svećeničkim domovima u Zadru i Šibeniku, za starije i nemoćne osobe u Selcima i Sinju, za naše bolesne sestre u našim zajednicama.

 • u crkvenim ustanovama

Sestre se osposobljavaju i prema potrebi preuzimaju službe u biskupijskim ustanovama: od vođenja domaćinstava u biskupijama, do uredskih poslova i aktivne stručne suradnje s uredništvima crkvenih časopisa.

 • u misijama

Sestre Provincije aktivno sudjeluju u misijskoj djelatnosti Crkve i Družbe preko svojih članica u misiji na Salomonskim Otocima, značajan broj sestara skrbi za misionare u misijskom centru u St. Augustinu u Njemačkoj.

 • na župama

Brojne su župe od Zadra na sjeveru Provincije do Kotora na jugu u kojima sestre požrtvovno sudjeluju u pastoralu i životu župskih zajednica.

Po uzoru na utemeljitelje Družbe koji su nadahnuti Duhom Svetim i prožeti ljubavlju prema Bogu nastavili Kristovo služenje čovjeku, sestre, po primljenu daru, posvećuju svoje duševne, tjelesne i stručne sposobnosti:

 • naviještanju Božje riječi djeci, mladima i odraslima
 • pomaganju potrebnima kroz razne oblike karitativne djelatnosti te razvijanjem suradnje s Konferencijama sv. Vinka, udrugama i župama
 • pastoralu mladih i obitelji
 • suradnji u pastoralu na župama vođenjem brige o liturgijskom prostoru i župskim domaćinstvima
 • vođenju crkvenih zborova
 • umjetničkom, glazbenom i likovnom, izražavanju s ciljem prenošenja kršćanske poruke i uređenja liturgijskog života zajednica
 • šivanju crkvenog i redovničkog ruha.

Kroz povijest Provincije sestre su dale važan doprinos radu s djecom u sirotištima, đačkim domovima, bolnicama. Poučene iskustvima iz naše povijesti i vođene duhom Družbe nastojimo biti osjetljive ne samo za stare već i za nove oblike siromaštva.

U izazovima vremena sestre nastoje biti domišljate u ljubavi te graditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti promičući na svojim radnim mjestima u Crkvi i društvu dostojanstvo ljudske osobe.

11.jpg