s. M. Andrijana Mirčeta provincijalna poglavarica
s. M. Dijana Mihalj
I. savjetnica i zamjenica provincijalne poglavarice
s. M. Martina Prcela
II. savjetnica
s. Katarina Nekić III. savjetnica
s. Antonija Delonga
IV. savjetnica i tajnica
s. M. Gracijana Gracin ekonoma

01.jpg