LUJZAS MAJKOM LUJZOM U LJUBAVI ISUSA RASPETOGA

UVODNA MOLITVA

Krist je za nas poslušan bio sve do smrti i to do smrti na križu, zato ga je Bog uzvisio i dao mu ime, koje je nad svako ime.

Gospodine Isuse, želimo te sada slijediti na putu Raspete Ljubavi, zajedno s našom majkom sv. Lujzom kojoj si darovao duboku ukorijenjenost u otajstvu tvoje Muke, da i nas poticajno hrabri: Obavezne smo prihvatiti život Isusa Raspetoga kao UZOR svoga života, da bi njegovo Uskrsnuće nama postalo zalog slave u vječnosti. Pristajemo Gospodine na hod s tobom. Sada i zauvijek! Udijeli nam svoju milost da te slijedimo spremna i otvorena srca kako bismo postaje tvoje patnje, ljubavi i milosrđa svakodnevno oživotvorile u postajama svoga života.

1. postaja: ISUSA OSUĐUJU NA SMRT

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Uvijek razlikujmo i odvojimo male pogreške koje čini naš bližnji, od same njegove osobe, suzdržavajući se uvijek od svoga suda i opraštajući osobi prve reakcije, kao što želimo da i drugi nama oproste naše i da nas podnose iz ljubavi prema Bogu. Usvojimo običaj lijepo govoriti o svojim sestrama. Činiti to u duhu ljubavi, koja vam neće dopustiti da drugoga olako osuđujete. A kad vas krivo osude, treba ostati smiren, ne zabrinjavati se i prepustiti Bogu svoje opravdanje.

Donosimo pred postaju tvoga suda sve naše osude, ogovaranja, kritiziranja. Po svojoj osudi na smrt, oprosti i nama sve osude koje smo donijele o drugima bez ljubavi i praštanja, iscijeli i one u nama koje su drugi olako stavili na život. Vodi nas sve zajedno prvom postajom našega života, postajom ljubavi, praštanja i milosrđa.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

2. postaja: ISUS PRIMA NA SE KRIŽ

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Poglavito su duše od Boga odabrane, na posve izniman način određene za patnju… jer što na zemlji zapravo radimo dok trpimo? Na sebe primjenjujemo zasluge patnji Isusa Krista. O križu, o patnje, kako ste divni, budući da ste počašćeni i vječno ćete to biti jer ste dušama pribavili moć slaviti i ljubiti Boga.

Po svom križu primi, Gospodine, sve naše križeve koje ti sada dajemo. One koje smo mi drugima stavili na ramena uzmi u svoje praštanje. Posveti i one koje su na nas natovarili drugi i nauči nas sveto nositi sve patnje, ne dopuštajući nam da otežavamo križeve svojih bližnjih.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

3. postaja: ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Sestre će se pouzdavati u Boga da će On pomoći ono što svaka sama ne bude sposobna učiniti! Sve što je Isus radio bilo je samo za to da nam dade primjer i pouči nas. To mi treba davati veliku hrabrost i povjerenje da učinim sve što On od mene traži, jer ono što ne budem mogla ja, On će to učiniti svojom svemogućnošću i dobrotom.

Po svom prvom padu vodi nas, Gospodine, potpunom pouzdanju u tebe. Daj nam potpuno predanje pri svakom posrtaju koji nadilazi naše snage. Predajemo ti sve svoje dosadašnje padove i izručujemo ih tvome pogledu i tvojoj svemogućoj snazi, osobito one od kojih ne možemo dalje koračati na putu ljubavi.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

4. postaja: ISUS SUSREĆE SVOJU MAJKU

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Gospodine daj da nasljedujem tvoj život i djelovanje. Nauči me sve susretati s velikom blagošću, prihvatiti ih kao Ti – s velikom dobrotom. Nauči me bližnjega uvijek susretati s velikim poštovanjem. Tvoj život na zemlji, Tvoja smrt i Tvoje uskrsnuće navješćuju nam Tvoju ljubav prema svima…

Presveta Djevice, nauči me nasljedovati tvoj život, tvoju izuzetnu predanost i blagu smirenost tvoje duše u susretu s patnjom i smrti tvoga Sina, jer od svog ljubljenog Sina primila si herojske kreposti u kojima si ustrajala na zemlji.

Gospodine, donosimo preda te sve naše susrete. One radosne, ispunjene Tobom, kao i one bolne koje ne želimo a kroz koje ipak trebamo proći. Preobrazi ih sve kroz svoj susret s Majkom. Ispuni svojom blizinom i nježnošću svaki naš susret s Tobom i s onima koje nam daruješ na putu.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

5. postaja: ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Sestre će se međusobno snažno podržavati pravom srdačnošću koja će ih osposobiti da se u svemu daruju jedna drugoj. Uvijek će živjeti strpljive u podnošenju poteškoća i različitosti, srdačne i podložne u odnosima jedne prema drugoj; trudit će se sačuvati duh blagosti i ljubavi. Prepuštajmo se Providnosti i nasljedujmo što više našega Gospodina dok je boravio na zemlji, pomažimo bližnjima koliko god više možemo zbog ljubavi Božje koja nas sve jednako ljubi.

Donosimo ti, Gospodine, zahvalu za sve one osobe koji su nam bile pomoć na putu patnje. Dajemo ti na oproštenje i sve one trenutke u kojima su drugi očekivali da im pomognemo nositi njihov križ, a mi smo ostale zatvorene u svojoj sebičnosti. Nauči nas primati pomoć i sudjelovati u tuđoj patnji, u tvom duhu blagosti i ljubavi.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

6. postaja: VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Obnovite odluku da ćete svima činiti dobro, jer život je kratak i umrijet ćemo samo jedanput, a presuda koja će nam biti izrečena u trenutku smrti trajat će vječno.

Neka se moje kameno srce rascijepi od strpljivosti i blagosti prema bližnjemu. Ljubav svetog čovještva našega Gospodina nam je poticaj za življenje njegovih kreposti, poglavito blagosti i poniznosti, potpore i ljubavi prema bližnjemu. Sretne su dakle duše koje drugima pomažu ispuniti dužnost ljubavi.

Donosimo sada, Gospodine, pred Veronikin i tvoj rubac sve one trenutke u kojima smo dopuštali drugima da uđu u našu bol i obrišu nam patničko lice. Donosimo ti u zahvalnosti i sve one patnje u kojima smo bile onakve kakvima nas želiš: milosrdne i sućutne na tuđu bol. Utisni još dublje sliku svoga lica u naša srca da ga lakše prepoznajemo u iznemoglim pogledima. Učini nas milosrdnim Veronikama u bolnim postajama naših bližnjih.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

7. postaja: ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Sin Božji ostvario je spasenje cijeloga čovječanstva po žalostima i bolima, pa je posvema razložno da i mi, ako hoćemo biti sudionici Njegovih zasluga, trebamo pobijediti sami sebe i prihvatiti patnje. Nadam se da će vam Bog i dalje pružati svoje milosti za svetu ustrajnost jer činimo nevjernost prema Bogu kada u mučnim događajima dopustimo da nas obuzme osjećaj zabrinutosti. Uvijek moramo biti sjedinjene s Bogom, u potpunosti ovisiti o Njemu.

Donosimo sada, Gospodine, pred tvoj drugi pad sve naše zabrinutosti, tjeskobe, malodušja, krivnje, samosažaljenja nad padovima koje smo prouzročile same ili su nam ih drugi prouzročili. Dajemo ti i one u kojima su drugi ostajali ležati zbog naše oholosti i nemara. Nauči nas podići ruku kad nam se daruje pomoć i spustiti je kad treba drugoga pridići. Pomozi nam izaći iz naše nemoći i nepouzdanja znajući da s Tobom možemo preskakati zidine.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

8. postaja: ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Trebamo osjećati veliku patnju zbog svojih grijeha, jer je Njegova ljubav tako velika da ga ni grijeh ne može spriječiti da dođe k nama. Pogreške treba spoznati i zabrinuti se za njih. Uz pomoć Njegove milosti gajit ću veliko povjerenje u Njegovu dobrotu i trajno ću pred očima imati svoju nemoć, a isto tako i strah, ne toliko zbog patnji prouzročenih grijehom, koliko radi toga što nas grijeh udaljava od Boga i od Njegove svete ljubavi. Zazivam pomoć Duha Svetoga da mi odmah podari milost obraćenja, jer ne želim ni jednog trena biti takva da ne budem mila Bogu.

Donosimo sada Gospodine pred Tebe i zaplakane žene sve trenutke kad nas je grijeh držao u ravnodušnosti, kada nismo osjećale bol i kajanje zbog odijeljenost od Tebe. Zahvalne Ti predajemo i sve one padove koji su nas kroz patnju i žalost doveli bliže Tebi. Molimo te milost da znamo plakati sa zaplakanima i oplakivati svoje grijehe kako bismo svakim danom bile sve bliže punini na koju nas pozivaš.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

9. postaja: ISAS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Više od ičega pogađa me činjenica što nemam dovoljno prosvjetljenja da se po Božjoj zamisli ispravno okoristim patnjama. Imat ću veliko povjerenje u Boga koji će me osloboditi od grijeha u koje se obično upuštam. Moram se uvijek sjećati da je težina mojih nezahvalnosti naspram dobrote Božje posve snažno opteretila moj duh, te da je bilo nužno da me ta ista dobrota od tame izvuče i dade ponovno snagu da u njezinoj prisutnosti iznova donesem dobru odluku. Da sve poteškoće na koje nailazim prihvaćam kao sastavni dio Njegovih dobara. Treba smireno čekati da milost u nama izgradi istinsku poniznost koja, otkrivši nam našu nemoć daje snagu da je možemo priznati i da se dobrovoljno podložimo patnji prouzročenoj tom našom nemoći, ponosom i osjetljivošću. Ne strepite za svoje snage i budite uvjerene da ćete ih od Božje dobrote primiti u onoj mjeri u kojoj vam budu potrebne.

Gospodine, donosimo pred tvoj treći pad sve one padove koji se neprestano vraćaju u naš život, koje ti često ili uvijek darujemo u sakramentu pomirenja, zbog kojih mislimo da se ne isplati ponovno ustati. Dajemo ti sve one koje nas drže zarobljenima i ne daju nam ići naprijed. Molimo te za duboko pouzdanje u tvoje milosrđe i onda kada nam izmiče smisao križa.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

10. postaja: ISUSA SVLAČE

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

O izvrsnog li puta, oporog i tvrdog ljudskoj naravi, ali laganog dušama obasjanim vječnim istinama i usrećenjem koje nastaje kad želimo ugoditi Bogu i dopustimo mu da on posve ovlada našom voljom. Naučila sam da nas ni odijelo niti okolnosti u kojima se nalazimo ne mogu naučiti ljubiti Boga, nego spremnost našeg srca predati se njegovoj volji u svemu. Jedino ću svoj duh moći isprazniti od ostalih stvari ako se posvetim Njemu. On traži izuzetnu čistoću od onih koji Njemu služe i ne dopušta da se na ikakav način hvale bilo kojim djelom. Bit će savršene ukoliko sestre nastave provoditi odricanje od osobnih zadovoljstava, ako raskinu s navikama i naravnim nagnućima a budu udovoljavale Bogu služeći bližnjemu.

Gospodine, donosimo pred tvoju ogoljenost sve trenutke u kojima smo se sramili pred Tebe stati u istini i dignuti pogled. Dajemo ti i one trenutke u kojima smo dopuštale drugima ulaz u našu istinu, koji su je ogoljeli pred drugima, koji su pokušali oduzeti nam slobodu, stav, dobar glas, prijatelje, Tebe... Oprosti kad smo i mi činili tako. Daj nam svoju mudrost i molimo te sada da ogoliš svaku našu samovolju, sve ono što nije u skladu s onim što Ti želiš za naš život.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

11. postaja: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Sin Čovječji mora umrijeti i biti uzdignut sa zemlje. Je li bilo potrebno išta još, moj preljubljeni Zaručniče!? Budimo hrabrije, moje predrage sestre, i izvršavajmo što bolje možemo riječ Boga izrečenu njegovu Sinu da Njegovo ime bude proslavljeno, neka se to dogodi snagom Isusove riječi da će kad bude uzdignut sa zemlje sve privući k sebi. Privuci nas, moj Gospodine, trčat ćemo i miris tvojih pomasti držat će nas tako snažno da nas ništa neće moći rastaviti od ljubavi tvoje. Slijedim te, moj Zaručniče, do podnožja tvoga križa koji odabirem za svoj klaustar, samostan jer tu želim predati zemlji sve zemaljske privlačnosti. Klanjam se u podnožju tvoga križa kojem žrtvujem sve što bi moglo priječiti čistoću ljubavi koju očekuješ od mene.

Donosimo, Gospodine, pred podnožje Tvoga križa sve trenutke u kojima te nismo sveto slijedili. Kad nismo opraštali svojim neprijateljima, kad nas je i mala sitnica sprječavala u dobru, a kamoli da smo ljubili do boli. Dajemo ti sve ono vrijeme kada nismo od svoje patnje vidjele bol drugoga. Sve naše nezahvalnosti, netrpeljivosti, mrmljanja, bježanja… Hvala ti, Raspeta Ljubavi, za tvoju svetu patnju i molimo te podaj nam po svom svetom križu život u punini.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

12. postaja: ISUS UMIRE NA KRIŽU

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Isus znajući da je sve dovršeno reče: Žedan sam. Čuj to, dušo moja, kao da je samoj tebi rečeno: Žedan sam tvoje vjerne ljubavi. Žedan sam. Ta riječ je upućena čovjeku i otkriva mu da Isusova smrt nije dostatna ako se čovjek ne okoristi zaslugama, te da se to ne može dogoditi bez pristanka svake duše.

Živimo kao smrtnici u Isusu Kristu, a kao takovi ništa ne smijemo odbijati Isusu, sve raditi za Isusa, sve misli posvetiti Isusu i napokon živjeti jedino za Isusa i za bližnjega. Trenutak ljudskog otkupljenja veličanstveno je djelo.

Gospodine, tvom zadnjem čas, kad je tama prekrivala svijet predajemo i svako naše umiranje, koje je postalo sjeme novih početaka. Tvoja smrt bila je posljednji korak na putu našeg izbavljenja. Nauči nas po svom umiranju, umirati sebi i predati se do kraja u ruke Očeve. A tvoja sveta Majka, koju si nam darovao u svom posljednjem času, neka bude s nama na svakoj postaji našega života.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

13. postaja: ISUSA SKIDAJU S KRIŽA

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste.

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Evo me dakle, o moj Gospodine, u podnožju tvoga križa na kojem te gledam prikovana, ali spremna da me privučeš k sebi kao što si nam obećao. Privuci me snažno! Pobjedom života ujedini moju ljubav sa svojom.

Što više budem mogla zaokupit ću svoj duh slavom koju čovještvo našega Gospodina prima u nebu, sjećajući se puta kojim je prošao na zemlji, želeći ga nasljedovati, gledajući Presvetu Djevicu kako prihvaća rastanak sa svojim Sinom. Čestitajmo Mariji na izuzetnom dostojanstvu po kojem sudjeluje u toj velikoj i vječnoj žrtvi križa.

Mi imamo toliko razloga da hvalimo Boga i bile bismo najveće neznalice na svijetu kad mu se ne bismo posvema predale.

Dajemo ti, Gospodine, hvalu za tvoje otvoreno srce u koje se možemo uvijek skloniti, za tvoje tijelo koje nam ostavljaš u Kruhu ljubavi. Sada, u trenutku kad su te mrtva predali Majci, predajemo ti sva svoja predanja. Dajemo ti sada svoje zavjete. Preobrazi ih po svojoj muci da svakodnevno obnavljamo svoje potpuno predaje Tebi. Stavljamo svoj život u ruke tvoje Majke. Neka odsjeva vjernošću, čistoćom, poslušnošću i ljubavlju do kraja.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

14. postaja: ISUSA POLAŽU U GROB

P: Klanjamo ti se, Spasitelju naš, Isuse Kriste. 

S: Koji si iz ljubavi prema nama na križu umro.

Tražit ću Isusa u grobu, tj. među patnjama i napuštenostima, tražit ću ga ne osvrćući se na uzroke boli i razloge napuštenosti, stavit ću veliko povjerenje u Njega u pobjeđivanju poteškoća koje bi se mogle suprotstaviti dok ga tražim, divit ću se Božjoj dobroti po Njegovoj providnosti. Stoga, sjećajmo se često svih djela iz života našega Ljubljenog da ga možemo nasljedovati. Moramo posvetiti veću pozornost zaslugama Njegovim, da potpomognute Njegovom milošću, svoja djela sjedinimo s njegovima.

Dajemo ti, Gospodine, da položiš u svoj grob sve ono što nas dijeli od Tebe, sve ono što nam prijeći Uskrsnuće na život. Učini i nas sjemenom koje mora umrijeti da bi život donijelo. Budi s nama u svakom našem umiranju da u tebi nađemo toliko traženi mir.

P: Isuse, ne sjećaj se grijeha naših!

S: Nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio.

 

ZAVRŠNA MOLITVA

Prošli smo, Gospodine, tvoj put s našom Majkom Lujzom. Neka sada naše riječi još jednom odjeknu i naš život u podnožju tvoga Križa zavapi s njom: O čista ljubavi, koliko Te ljubim! Budući da si jača od smrti, oslobodi me svega što se u meni suprotstavlja tebi.

Prikazali smo ti ovu žrtvu, Gospodine, da ublažiš muke dušama u čistilištu, da utješiš sve nesretne duše na svijetu, da budeš na pomoć svim bolesnicima, napose onima koji su ovaj čas na umoru, da obratiš grešnike, da utvrdiš pravednike, a nama da udijeliš milost da uzmognemo sveto živjeti i blaženo umrijeti. Presveta muko Gospodina našega Isusa Krista, spasi nas! Isuse, budi nam Spasitelj sad i u času smrti, Isuse ne sjećaj se grijeha naših, nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio. Amen.

Priredila s. Judita Gojak

02.jpg