DSCN9182križČIN POKLONSTVA MAJKE LUJZE

Moli se svakog dana u 15 sati.

Krist je za nas poslušan bio sve do smrti i to do smrti na križu, zato ga je Bog uzvisio i dao mu ime koje je nad svako ime. Klanjam ti se, Spasitelju moj, Isuse Kriste, koji si iz ljubavi prema meni na križu umro; hvala ti što si umro da mene otkupiš.

Vječni Oče, prikazujem ti preljubljenoga Sina tvoga gdje na križu viseći umire, sav nag, sav izranjen, sav trnjem i čavlima proboden, sav onemogao i bolan. Jest, o Bože moj, ovo je Sin tvoj preljubljeni koga ti tako izmučena prikazujem. Ovo je otkupnina za me, ovo je krv Boga čovjeka, ovo je sam Bog koga ti žrtvujem da se namire i izbrišu dugovi moji. 

Prikazujem ti ovu žrtvu i zato da ublažiš muke dušama u čistilištu, da utješiš sve nesretne duše na svijetu, da budeš na pomoć svim bolesnicima, napose onima koji su ovaj času na umoru; da obratiš grešnike, da utvrdiš pravednike, a meni da udijeliš milost da uzmognem sveto živjeti i sretno umrijeti.

Presveta muko Gospodina našega Isusa Krista, spasi nas! Isuse, budi mi Spasitelj sada i u času smrti. Isuse, ne sjećaj se grijeha naših, nego se sjeti gorke smrti što si je za nas pretrpio. Amen.    

sv. Lujza de Marillac

13.jpg