Slika123Hvala Ti što me ljubiš
jer ja kao čovjek
ne zazirući, šutim,
ne prezajući, prigovaram,
ne žaleći, ranjavam,
ne sluteći, nestajem.


A unatoč svemu tome,
Ti me kao Bog
ne štedeći, darivaš,
ne prezirući, tješiš,
ne kajući se, ostaješ u mojoj krhotini.

Unatoč svoj mojoj grešnosti
Ti me i dalje neizmjerno ljubiš!

I zato Ti hvala!

(abd)

02.jpg