miraculous medal webNa mračnom obzorju našega zemaljskog puta svijetli nam jedan znak sigurne nade: blistavi lik Bezgrešne Djevice Marije koja preko svojih raskriljenih ruku izlijeva milosti na svu svoju djecu koja se njoj utječu.

U takvu se liku Presveta Djevica ukazala skromnoj sestri Katarini Labouré koja se u novicijatu družbe Kćeri kršćanske ljubavi u Parizu pripremala za svoje zvanje služenja trpećim Kristovim udovima.

Od tih ukazanja, iz godine 1830. potječe ČUDOTVORNA MEDALJICA kao izvanredan znamen Marijina očitovanja svijetu preko sv. Katarine.

Dana 18. srpnja Marija je odabrala Katarinu svojom vjesnicom i pozvala je: »Dođi k podnožju ovoga oltara: tu će se izlijevati milosti na sve one koji budu pouzdano i žarko molili; primat će ih veliki i mali.«

U subotu 27. studenoga Marija se iznovice ukazala Katarini priopćivši joj poruku: »Daj kovati medaljice prema ovom uzorku; oni koji je budu nosili s pouzdanjem, primat će velike milosti, osobito ako je budu nosili o vratu.«

Sama Bezgrešna pokazala je Katarini uzorak medaljice i zatražila od nje da je promiče. I doista, medaljica se neobično brzo proširila. Molitveni zaziv otisnut na njoj pokrenuo je veliko vjersko gibanje, što je – uz ostalo – potaklo papu Pija IX. da je 1854. proglasio dogmu o Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije.

 

SIMBOLIKA MEDALJICE

U duboko znakovitim pojedinostima ucrtanim na licu i naličju medaljice simbolično je prikazana crkvena nauka o otajstvenoj ulozi što ju je Bog u povijesti spasenja dodijelio Mariji.

Lik Djevice, zajedno s globusom podno njenih nogu, predskazuje novi, otkupljeni svijet u kojem Marija kao protulik Eve, satirući glavu zmiji, nadvladava silu zla. Snopovi zraka što izbijaju iz ruku Bezgrešne znamen su milosti koje nam preko nje dariva njezin Sin, Isus Krist. Uloga Marijina sveopćeg posredovanja kod njezina Sina izražena je i u zaziv u otisnutom na rubu medaljice »O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo!«

Znak križa i inicijal Marijina imena: M na naličju medaljice simboliziraju nerazdjeljivu Marijinu povezanost s Kristom i njeno sudjelovanje u otajstvu otkupljenja. Podno toga ucrtana su dva znamena ljubavi: Isusovo Srce, ovjenčano trnovim spletom i Marijino Srce, koje je probodeno mačem boli, zajedno s Kristom za nas trpjelo. Vijenac od dvanaest zvijezda znak je prve Crkve utemeljene na Dvanaestorici s Petrom na čelu i simbol je svekolike putujuće Crkve, u kojoj od njena rađanja na Kalvariji i u dvorani Posljednje večere trajno i zauvijek ostaje »moleća prisutnost Marije«, koja nakon uznesenja ne nebo, »nije odustala od svoga poslanja zagovorništva i spasa« (MC 18,3).

 

UZMITE I NOSITE ČUDOTVORNU MEDALJICU

Danas je čudotvorna medaljica vrlo raširena i poznata. Manje je poznato da je Gospa, ukazavši se 1830. godine sv. Katarini, prvi puta obznanila svijetu svoje Bezgrešno Začeće, i da su ta ukazanja prethodila velikim lurdskim objavama 1858., kada se Presveta Djevica ukazala sv. Bernardici i potvrdila svoje očitovanje o Bezgrešnom Začeću.

I kao što je Lurd neiscrpivo vrelo milosti, tako je i čudotvorna medaljica sredstvo nepresušne dobrote naše nebeske Majke koja nas svojim zagovorom prati kroz sve pogibli i tjeskobe ovoga života i posredovanjem kod svoga Sina pribavlja nam milosti vječnoga spasenja.

Oni koji s pouzdanjem nose medaljicu zazivajući Mariju, iskusili su njezinu osobitu majčinsku zaštitu. Po njoj su se zbila mnogobrojna ozdravljenja i milosna obraćenja. Kad primamo i nosimo medaljicu, budimo svjesni »da prava pobožnost nije u neplodnom i prolaznom osjećaju, ni u nekoj ispraznoj lakovjernosti, nego da izlazi iz prave vjere, koja nas dovodi do toga da priznajemo uzvišenost Majke Božje i da se potičemo na djetinju ljubav prema svojoj Majci i na nasljedovanje njezine kreposti« (LG 67).

U toj vjeri i ljubavi nosimo vazda uza se čudotvornu medaljicu časteći tako uspomenu slavne Djevice Marije, Majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista.

Širimo medaljicu u svojoj okolini i dajmo je posebno bolesnima i patnicima.

Svednevice pozdravljajmo Mariju i s pouzdanjem je zazivajmo:

O MARIJO BEZ GRIJEHA ZAČETA, MOLI ZA NAS KOJI SE TEBI UTJEČEMO!

 

Sestre milosrdnice, 1995.

08.jpg