Rim, 15. rujna 2021.

Svim članovima Vinkovske obitelji

Draga braćo i sestre,
milost i mir Isusov bili uvijek s nama!

Mjesec rujan nazvan je Vinkovim jer kao članovi Vinkovske obitelji mi se, po svečano pripremljenim euharistijskim slavljima, liturgijom Riječi ili drugim molitvenim oblicima što uključuju sve ogranke Vinkovske obitelji u župi, selu, gradu ili području dotične zemlje, u zajedništvu pripremamo proslaviti svetkovinu svetoga Vinka Paulskoga. Pripremamo se isto tako svetkovinu slaviti po konkretnim tjelesnim i duhovnim činima za naše Gospodare i Učitelje.

Želio bih iz dna srca zahvaliti i čestitati svakom ogranku Vinkovske obitelji na domišljatosti, zauzetosti i izvanrednom služenju koje ste svi iskazali od početka pandemije do danas kako biste olakšali patnje uzrokovane bolešću COVID-19 koja, kao i ostale, najteže pogađa siromašne, najslabije. Svi molimo i nadamo se da bi ono najgore iz pandemije moglo biti iza nas, premda se činjenično stanje razlikuje od jedne zemlje do druge. Živimo trajno u velikoj nesigurnosti glede toga što bi se moglo dogoditi u budućnosti.

Učimo sve više i više okoristiti se novim načinima povezivanja jednih s drugima pomoću sredstava društvenoga priopćivanja, Zoomom i ostalim platformama koje su nam na raspolaganju. To su izvrsna sredstva za međusobnu povezanost i suradnju. No, uza sve to, s još snažnijom hitnošću svjedočimo o potrebi nastavljanja osobnih susretanja, sastanaka i okupljanja što smo ih živjeli prije nego se pandemija COVID-19 proširila svijetom. Nakon dugoga razdoblja života u odvojenosti, udaljenosti i zabrani susretanja željni smo umnogostručiti osobne susrete, sastanke i okupljanja.

Premda je sveti Vinko napisao više od 30 000 pisama – glavnoga načina komuniciranja „na daljinu” u njegovo doba – njegovi su dani bili ispunjeni susretima s osobama i skupinama i očigledno je da je cijenio ponavljanje molitava i konferencija što su okupljale subraću i sestre.

Što se tiče napretka u međupovezanosti, želio bih istaknuti tri područja što sam ih ranije obradio. U svakome od njih dogodila su se značajna poboljšanja, ali preostaje još mnogo toga što treba učiniti kako bismo dostigli ciljeve što smo ih sebi zacrtali. Stoga se na to ponovno vraćam u ovogodišnjem pismu, uvjeren da ćemo, ako nastavimo s intenziviranjem međupovezanosti i suradnje, ostvariti ciljeve koje smo već zacrtali u specifičnim područjima, a ostali će uslijediti gotovo automatski i bit će nam izrazito lakše povezati 160 ogranaka za svaku novu inicijativu koju bismo mogli poduzeti u budućnosti.

1) Nacionalna vijeća vinkovske obitelji u 162 zemlje gdje je Vinkovska obitelj sada prisutna

Ured Vinkovske obitelji (VFO) užurbano radi kako bi ostvario sljedeći cilj: da odsad i u idućoj 2022. godini 162 zemlje oforme Nacionalno vijeće Vinkovske obitelji.

Tko će biti u nacionalnome vijeću? Predstavnici svih ogranaka dotične zemlje. Nijedan ogranak ne smije biti ostavljen po strani, nego svi, veliki i mali, moraju imati smisao pripadanja istoj obitelji. Ako se radi o velikoj zemlji, mogu postojati područna vijeća Vinkovske obitelji kao i mjesna vijeća u velikim gradovima, kao što je to već slučaj u nekim zemljama. Sva će ta vijeća biti između sebe povezana i usklađena s nacionalnim vijećem.

Želio bih pozvati ogranke one zemlje, pokrajine, grada koji već duže vremena postoje i koji imaju više iskustva negoli ostali ogranci u poslovima organiziranja, da pomognu okupiti različite predstavnike Obitelji. Oni su razložno prikladni za pozivanje ogranka i organiziranje Vijeća u kojima će dotični ogranak sudjelovati, da bi zajedno mogli planirati različite projekte, inicijative i susrete tijekom cijele godine. Potičem nacionalna vijeća da susrete ne ograničavaju samo na jedan u godini, nego da ih imaju više puta godišnje, kako bi razvijali i osnaživali suradnju i međusobno povezivanje koje će redovito okupljati Obitelj.

Da bi naglasio važnost suradnje na inicijativama što su ih predložili ostali u skladu s ciljem Misijske družbe, Vinko je pretpostavio primjedbe koje bi mogli uputiti njezini članovi. „Mogao bi netko u Družbi kazati: 'Gospodine, ja sam na svijetu radi evangeliziranja siromaha, a vi želite da radim u sjemeništima'[1]; 'Gospodine, pa dobro ako i činimo to, ali s kojom svrhom bismo mi posluživali kćeri kršćanske ljubavi?[2] I onda nahočad, zašto nas opterećivati s time? Nemamo li mi dosta drugoga posla?'”[3] Vinko kaže da oni koji bi se udaljili od te službe surađivanja jesu „izrazito uskogrudni ljudi koji se ograničavaju na svoje male interese i zatvaraju se u svoje određene krugove; oni ne žele izići odatle; a kada im se pokaže nešto drugačije od toga i ako se približe da to promotre, odmah se vraćaju u svoje sklonište, kao puž u svoju kućicu.”[4]

Pozivam vas da poduzmete sve kako se ovi susreti, projekti i inicijative ne bi ograničili na dva ili tri ogranka u dotičnoj zemlji, pokrajini ili gradu, nego da vjerno uključe sve ogranke. A kada jedan ili drugi ogranak predloži neku inicijativu i pozove ostale ogranke na suradnju, oni će ga neizostavno slijediti.

2) Odgovor cjelokupne Vinkovske obitelji na prirodne katastrofe, ratove i ostale nepogode

U krilu Vinkovske obitelji mi moramo razvijati jedan sistem na međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini kako bismo što je moguće učinkovitije i brže odgovorili na prirodne nepogode, ratove i ostale nevolje, ne kao jedan zaseban ogranak, nego zajedno kao cijela Vinkovska obitelj. Doista, mi smo već počeli promišljati i djelovati u tom pravcu na razini Izvršnoga vijeća Vinkovske obitelji (VFEC).

Prošle godine, ujedinili smo se u međunarodnu obitelj kako bismo pružili pomoć osobama zahvaćenima bolešću COVID-19, a isto tako i nastradalima od tragične eksplozije u luci Bejrut. VFEC je pokrenuo kampanju s Komisijom L'Alliance Famvin s beskućnicima (FHA) kako bismo pomogli stotinama tisuća beskućnika u glavnome libanonskom gradu, posredstvom Nacionalnoga vijeća Vinkovske obitelji u Libanonu, pod vodstvom njihova nacionalnog predsjednika.

U vrijeme kuge koja je 1649. zahvatila Marseille, Vinko, doznavši za smrt o. Bruneta i njegova suradnika laika, viteza de la Costea, opisuje žurni odgovor na krizu. On (Vinko) piše Antoinu Portailu, „Gospođa vojvotkinja d'Aiguillon trebala bi vam poslati 500 libra... Ako vam treba više novca, javite mi to i mi ćemo vam odmah poslati i, ako bude potrebno, prodat ćemo svoje križeve i kaleže da vam pomognemo.”[5]

Zahvaljujući pripremljenim radovima i uspostavljanju nacionalnih vijeća Vinkovske obitelji u 162 zemlje gdje smo prisutni, imat ćemo suradničke ekipe na terenu koje će surađivati s Vinkovskom obitelji na međunarodnoj razini i postat će snaga na koju će siromasi svijeta moći računati. Svaki ogranak, veliki ili mali, neprocjenjivi je dio veličanstvenoga mozaika koji čini Vinkovsku obitelj.

3) Savez FAMVIN s beskućnicima (FHA) s Kampanjom 13 kuća

FHA s Kampanjom 13 kuća jest karitativna inicijativa koja okuplja Vinkovsku obitelj i koja, zbog toga, treba biti promicana u krilu Vinkovske obitelji kako bi dodirnula srce svakoga člana da bi se svatko u nju uključio. FHA naš je jedini zajednički projekt. Prema tome, on treba biti promoviran, utemeljen i raširen u 162 zemlje gdje je Vinkovska obitelj prisutna, kako nijedna kongregacija ili udruga ne bi ostala izvan nje, nego da sve aktivno sudjeluju u svakom kutku svijeta gdje mi živimo i poslužujemo.

Do sada su se 44 ogranka Vinkovske obitelji aktivno angažirala u FHA-u i Kampanji 13 kuća. Dosad je ona prisutna u 44 zemlje; izgrađeno je 1.826 kuća i 6.628 osoba primilo je pomoć. Nadali smo se da će prigodom prošlogodišnje svetkovine svetoga Vinka Paulskoga brojni drugi ogranci, kongregacije i udruge laika sudjelovati na jedan ili na drugi način u FHA-u, ali taj cilj nije bio ostvaren. Još je dug put koji treba prevaliti.

Nažalost, broj osoba koje žive na ulici, izbjeglica u pokretu i osoba koje žive u nezdravim uvjetima značajno se povećava u cijelom svijetu zbog pandemije COVID-19. Usklađeni odgovor na te goleme potrebe nužan je više nego ikada.

Naše doba podsjeća na situaciju s kakvom je Vinko bio suočen za vrijeme Pobune, kada je pokrenuo vinkovske skupine i pojedince kao i Crkvu da priteknu u pomoć raseljenim osobama. Izvijestio je subrata u Poljskoj: „Povukli smo izbjegle djevojke u zasebne kuće u kojima su zaštićene i poučavane, njih gotovo 800. Zamislite koliko bi se zla bilo dogodilo da su bile napuštene. Imamo ih sto u jednoj kući u predgrađu Saint-Denis. Zaštitit ćemo od iste opasnosti redovnice sa sela koje su vojnici dopremili u Pariz, od kojih su neke na pločniku, druge su na sumnjivim mjestima i neke druge kod svojih roditelja; no, zato što su sve u nesređenosti i u opasnosti, smatralo se da bi bio čin ugodan Bogu zatvoriti ih u jedan samostan pod upravom kćeri Sainte-Marie.”[6]

Kao što sam napisao u jednome pismu, žurno moramo prispjeti do točke kada beskućnicima nećemo pomagati pojedinačno, bilo da pomoć pruža jedna osoba ili ogranak, nego mi kao Obitelj na mjesnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svaki ogranak, ugrađujući svoju dugu povijest služenja beskućnicima, svoje iskustvo, svoj profesionalizam i sredstva, doprinosi stvaranju ogromne snage koja postaje puno učinkovitijom za pomoć siromasima.

S tim ciljem, htio bih pozvati onih 160 ogranaka Vinkovske obitelji koji to još nisu učinili, da postanu aktivni sudionici inicijative saveza Alliance Famvin s beskućnicima kontaktirajući gospođu Yasmine Cajuste (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), članicu odbora za koordinaciju u FHA-u, radi dobivanja smjernica i informacija. Isto tako, možete pogledati mrežnu stranicu FHA: vfhomelessalliance.org.

Želim svakom članu Vinkovske obitelji diljem svijeta, u najdoslovnijem smislu te riječi, duboko iskustvo milosti prigodom svetkovine svetoga Vinka Paulskoga. Neka naša Gospa od Čudotvorne Medaljice, sveti Vinko Paulski, svi svetci, blaženici i sluge Božje iz Vinkovske obitelji nastave zagovarati za nas i nadahnjivati nas na putu – širenja kršćanske ljubavi po cijelome svijetu!

Vaš brat u svetom Vinku

o. Tomaž Mavrič, CM

[1]Coste XII., 85; „O svrsi Misijske družbe”, Konferencija 195.

[2]Isto, 86.

[3]Isto, 88.

[4]Isto, 92-93.

[5]Coste III., 472; pismo 1125, Antoinu Portailu u Marseilleu, 6. kolovoza 1649.

[6]Coste IV., 406-407; pismo 1511, Lambertu aux Couteauxu, poglavaru u Varšavi, 21. lipnja 1652.

05.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7:00 – Molitva časoslova

7:30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6:30 – Molitva časoslova
6:50 – Sveta misa

ČETVRTKOM i UTORKOM
7:30 – 18:00 – Euharistijsko klanjanje

PRVA NEDJELJA U MJESECU
7:30 – 12:00 – Euharistijsko klanjanje