imagesV015IRG3Prepusti se Providnosti
ona zna što je najbolje za tebe.
Prepusti se Providnosti
i odmakni se malo od sebe.
Prepusti se,
vjeruj,
i bit ćeš blagoslovljen za vijeke.

Prepusti se Providnosti
kao što se majci prepušta dijete.
Prepusti se Providnosti
po uzoru na mnoge blažene i svete.
Prepusti se,
vjeruj,
i bit ćeš blagoslovljen za vijeke.

Prepusti se Providnosti
i vjeruj u zaštitu Boga.
Prepusti se Providnosti
i rasti u vjernosti poziva svoga.
Prepusti se,
vjeruj,
i bit ćeš blagoslovljen za vijeke.

Prepusti se Providnosti
i njenim putovima.
Prepusti se Providnosti,
a ne svojim planovima i snovima.
Prepusti se,
vjeruj,
i bit ćeš blagoslovljen za vijeke.

Prepusti se Providnosti
jer Bog je dobar i nježno nas ljubi.
Prepusti se Providnosti
jer po njoj se dobiva a ne gubi.
Prepusti se,
vjeruj,
i bit ćeš blagoslovljen za vijeke.

Prepusti se Providnosti
i kad je lako i kad boli.
Prepusti se Providnosti
jer Bog je onaj koji nas više od svih voli.
Prepusti se,
vjeruj,
i bit ćeš blagoslovljen za vijeke.

s. Antonija Delonga

(prema nagovoru sv. Vinka, 97. konferencija – O pouzdanju u Providnost)

02.jpg