IMG 8161 MediumU našem samostanu u Splitu, od 15. do 17. studenoga, održana je duhovna obnova za djevojke. Predvodili su je isusovci p. Hrvoje Mravak i novak vlč. Boris Jozić, a sudjelovalo je dvadesetak djevojaka iz različitih dijelova Dalmacije.

U petak uvečer, nakon uvodne riječi s. Antonije, slijedila je molitva časoslova i zajednička krunica sa sestrama u kapeli. U 20 sati djevojke su se okupile pred izloženim Presvetim Sakramentom, a p. Hrvoje predvodio je euharistijsko klanjanje. Klanjanje je bilo uvod u duhovnu obnovu, a obuhvaćalo je potrebe svake pojedine djevojke i molitvu predanja Bogu u potpunosti. Nakon prve večeri slijedila je šutnja i počinak.  

Subota je bila ispunjena različitim sadržajima. Nakon jutarnje molitve koju je predvodila s. M. Elizabeta i doručka, održano je razmatranje p. Hrvoja u kojem je govorio djevojkama o našem „nevidljivom svijetu“ emocija, različitih potiskivanja savjesti i značenja odnosa prema drugima. Zatim smo se okupili u kapeli na euharistijskom slavlju. Nakon pauze s ručkom u popodnevnim satima slijedilo je drugo razmatranje utemeljeno na riječi Božjoj, a djevojke su imale prigodu za sakrament pomirenja i duhovni razgovor. Večernja molitva koju su predvodile s. M. Martina i s. M. Elizabeta sastojala se od meditacije kroz pjesmu „Jeshua“ koja govori o tome kako Jahve traži sebi čistu zaručnicu i prebiva u svom narodu te smo se usmjerili molitvi radosnih otajstava krunice sa određenim nakanama. Nakon zajedničke večere kandidatica Jana posvjedočila je djevojkama o svom pozivu i odvažnosti da krene za Kristom. Na kraju dana slijedio je poticajni film „Darovite ruke“.

Nedjeljni raspored započeo je također jutarnjom molitvom s posebnim naglaskom na Psalmu 139 u zahvaljivanju za stvorenost i Gospodinovu brigu za svakog od nas, a nakon doručka došao je vlč. Boris i održao jutarnje razmatranje o važnosti euharistije i blagovanju Tijela Kristova. Sveta misa bila je u 10 sati. Nakon mise slijedio je susret s provincijalnom poglavaricom s. M. Andrijanom koja je svakoj djevojci podijelila krunicu i potaknula ih da svoj život suobliče sa životom BD Marije i da se ne boje slušati Gospodinov glas koji ih zove. U 11.30 s. Antonija održala je kratku prezentaciju o našoj Družbi i životu utemeljitelja.

Duhovna obnova završila je nedjeljnim ručkom u pjesmi, radosti i zajedništvu s novom nadom da ćemo se okupiti s istim ciljem i u jednako snažnom duhovnom ozračju. Neka Gospodin vodi sve djevojke koje su sudjelovale na ovoj duhovnoj obnovi na njihovim životnim putovima kako bi iskreno živjele svoju vjeru i otkrivale kamo ih Gospodin zove. (sme)

09.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje