20180327 151455U samostanu sv. Vinka u Splitu, u utorak 27. ožujka, održana je duhovna obnova za korisnike naše pučke kuhinje - Kuhinje sv. Vinka. Duhovnu je obnovu sa sestrama organizirala Marijanska vinkovska mladež.

Prigodno korizmeno razmatranje o životu svetog Petra održao je p. Stipo Balatinac, DI. P. Balatinac se približio našim potrebnicima i istaknuo da je kod Boga najbolje vrijeme ono sada i da ne smijemo čekati zadnji čas za vlastito obraćenje, da budemo spremni praštati i nadati se od Boga primiti milosrđe.

Nakon razmatranja i ispita savjesti bila je prilika za svetu ispovijed, a potom je slijedilo druženje, dijeljenje radosti i žalosti kao i dijeljenje raznovrsnih životnih bremena.

Zahvaljujemo Gospodinu što nam je po zagovoru sv. Vinka Paulskoga pomogao da otvorimo oči i srca za naše bližnje, za njihovu potrebu da budu ljubljeni i prihvaćeni, za njihovu otvorenost i iskrenost u iznošenju životnih križeva koji su i nama samima pouka.

Nadamo se da će ova duhovna okrepa i zajednička radost uroditi plodovima u dušama svih onih koji su prisustvovali ovom događaju. Želimo da svatko dočeka Uskrsloga čista srca i dubokom vjerom i zahvalnošću. (sme)

03.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje