koncertgsjhUčenici Glazbene škole Josipa Hatzea klase prof. Sanje Erceg-Vrekalo održali su 27. ožujka Uskršnji koncert u kapeli naše provincijalne kuće.

Na koncertu su, uz orguljsku pratnju prof. Borne Barišić, nastupili: Marie-Lucia Kossjanenko, Tomislav Jukić, Dora Bekavac, Ivona Bosančić-Lasić, Ivana Kukavica, Josip Galić, Hrvoje Čuić, Luka Kežić, Matej Perić, Mirta Gilić i Melina Lakoš. Kao gosti nastupili su još i prof. Marija Bašić-Markotić i učenici Mislav Čargo i Mladen Bonomi.

Učenici su izveli djela J. S. Bacha, M. Machelle, A. Dvoraka, F. Mendelsshona, W. A. Mozarta, I. Zajca, J. Bajamontija, A. Klobučara, Š. Marovića, V. Vuletina i drugih.

03.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje