IMG 9528U godini 400. obljetnice vinkovske karizme sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga iz Splita svečano su proslavile blagdan svoga zaštitnika sv. Vinka Paulskoga u srijedu, 27. rujna, misnim slavljem koje je u kapeli Provincijalne kuće predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. U koncelebraciji je bilo dvanaest svećenika, a pozdravnu je riječ uputio fra Stanko Radić, samostanski kapelan.

»Brojne su osobe ostavile dubok trag u povijesti, ali jedino su životopisi svetaca vrijedni za čovječanstvo, jer je njihov život obojen vječnošću, a njihova poruka suvremena za sve generacije«, kazao je nadbiskup na početku mise, koju je svojim pjevanjem uljepšao Zbor sestara milosrdnica uz orguljašku pratnju s. M. Mirte Škopljanac Mačina.

Nadbiskup je u svojoj propovijedi govorio o blaženstvima naglasivši da Isus traži od svojih učenika potpuno opredjeljenje, a ne samo izvršavanje nekih vjerskih ili karitativnih normi. On naviješta preokret vrednota. Kaže svojim učenicima: »Blaženi vi siromašni, vi koji gladujete i plačete. Božje kraljevstvo pripada vama.« Ova su blaženstva izvor nade: siromašni i isključeni povlaštenici su Očevi, njima je najprije otvoren ulaz u Kraljevstvo. Ono ispunja one koji, idući za Isusom, žeđaju pravde i koji su progonjeni. »Isus ide uzvodno, a ne nizvodno. Ovi putovi koje nam nudi suprotstavljaju se današnjem mentalitetu koje žudi za bogatstvom, uspješnošću, snagom, moći a bogatstvo i moć ne mogu ispuniti našu istinsku glad i žeđ za Bogom«, kazao je nadbiskup.

U tom je svjetlu podsjetio na lik i djelo sv. Vinka Paulskoga koji je svoj život posvetio pomoći najpotrebnijima (bolesnima, siromašnima, napuštenoj djeci, zatvorenicima i sl.) te je govorio: »Ako deset puta na dan pohodiš jednog bolesnika, ti si deset puta susreo Boga.« Papa Klement XII. proglasivši ga svetim nazvao ga je »utočištem siromaha«. »Radio je oslonjen na Božju providnost te je svoje talente uložio na dobrobit bližnjih. Utemeljio je Misijske družbu – lazariste i družbu Kćeri kršćanske ljubavi i Dobrovoljnih bratovština. Francuska vlada je onodobno, zahvaljujući njegovu primjeru, ustanovila Ministarstvo Caritasa«, istaknuo je mons. Barišić dodavši da »sv. Vinko ništa nije posjedovao, a sve je imao i mijenjao je lice svijeta.«

Već 400 godina Vinkove karitativne družbe pomažu patnicima i bolesnicima, odbačenima i napuštenima, u bolnicama, klinikama, domovima za starije i nemoćne, školama, vrtićima i privatnim kućama te zbrinjava i napuštenu djecu. Sestre milosrdnice djeluju uspješno u crkvenim, školskim i zdravstvenim ustanovama. Neumorni sveti Vinko mnogo je učinio za izobrazbu i odgoj svećenika, osnivanjem sjemeništa i održavanjem svećeničkih seminara.

Na kraju svete mise prigodnu riječ zahvale uputila je s. M. Radoslava Kevo, provincijalna poglavarica zaželjevši da »Gospodin po ovom našem zajedništvu i molitvama, a po moćnom zagovoru sv. Vinka obilato izlije svoj blagoslov na sve nas i daruje nam jakost da bi po nama i nadalje milosrdna ljubav osvajala svijet.« (SBC/png)

Preuzeto sa: smn.hr

 

01.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje