201709pannello1 ancho

Okružno pismo vrhovnoga poglavara o. Tomaža Mavriča
o svetkovini svetoga Vinka Paulskoga

Svim članovima Vinkovske obitelji

»PREMA OBNOVLJENOJ KULTURI POZIVÂ NA POSVEĆENI ŽIVOT«

 

 Rim, 20. rujna 2017.

Drage sestre i braćo,
milost i mir Isusov bili uvijek s vama!

U ovoj jubilarnoj godini 400. obljetnice vinkovske karizme imamo puno razloga da zahvaljujemo Gospodinu!

Jedna stvar za koju trebamo zahvaliti Isusu jest dar nebrojenoga mnoštva članova različitih ogranaka vinkovske obitelji koji su tijekom 400 godina povijesti održali karizmu živom do naših dana. Milošću Gospodnjom oni su nam je prenijeli iz generacije u generaciju. Brojni od njih dosegnuli su svetost, a neke između tih Crkva je i službeno proglasila blaženima ili svetima. Sada su oni u Nebu odakle posreduju za nas i prate nas na životnomu putu, na našemu osobnom hodočašću prema potpunomu i vječnom sjedinjenju s Bogom.

Obrađujući pastoral promicanja poziva na posvećeni život u vinkovskoj obitelji, misleći na njezinu budućnost kao i na budućnost vinkovske karizme kao takove, iznimno je važna dubina našega osobnog angažmana, našega zanosa i uvjerenja. Nek jedan od konkretnih plodova jubilarne godine 400. obljetnice naše karizme bude »obnovljena kultura pozivâ na posvećeni život«. Pod pojmom kultura pozivâ na posvećeni život podrazumijevam okruženje gdje će se zvanja za posvećeni život razvijati posvema prirodno, gdje će odgovor na Isusov poziv: »Slijedi me«, biti prihvaćen i neće biti shvaćan kao odabir nekakvoga čudnog i nevaljalog života. Htjeli bismo stvoriti okruženje u kojem će biti »normalno«, a ne »nenormalno« za svakoga mladića ili djevojku da se odluče slijediti Isusa, u našemu konkretnom slučaju, na putu svetoga Vinka Paulskoga u nekomu od ogranaka posvećenoga života u krilu Vinkovske obitelji.

Kada govorim o obnovljenoj kulturi pozivâ na posvećeni život općenito, posve sam svjestan da je takva kultura već prisutna u brojnim krajevima svijeta. Međutim, na nekim područjima društvo nipošto nije sklono promidžbi kulture poziva na posvećeni život; ono se često tomu suprotstavlja koristeći se različitim sredstvima kako bi kompromitiralo takvo ozračje.

U svome pismu od 25. siječnja 2017. početkom 400. obljetnice vinkovske karizme pozvao sam sve članove Vinkovske obitelji na posve konkretno zalaganje; da svaki član treba dovesti jednoga novog kandidata nekomu od ogranaka Vinkovske obitelji. Od tada je proteklo malo više od pola godine pa sada, dok slavimo svetkovinu svoga Utemeljitelja, svatko od nas može osobno odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Kako sam do sada odgovorila na ovaj poticaj?
  • U kolikoj sam se mjeri u prvoj polovici jubilarne godine zauzimala u ovoj stvari?
  • Jesam li nekoga ohrabrila da se angažira u jednoj od grana Vinkovske obitelji, bilo to ženskom ili muškom ogranku posvećenoga života ili pak u nekoj od laičkih grana?

Dok ulazimo u drugu polovicu jubilarne godine, usrdno ponavljam ovaj poziv svakomu članu Vinkovske obitelji, ovaj put izravno upućen posvećenomu životu, poziv da učine svaki mogući napor kako bi pomogli mladima da odgovore na Isusov poziv. Htio bih posve izravno naglasiti to u trenutku dok slavimo svetkovinu svetoga Vinka Paulskoga, o ovoj 400. obljetnici vinkovske karizme. Tražim od svakoga člana obitelji da, prema svojim mogućnostima, budu otvoreni i da po razlučivanju poziva u molitvi, po osobnim susretima i duhovnim praćenjem učine sve što je moguće radi ohrabrivanja mlade osobe za koju smatraju da ju Isus poziva na posvećeni život.

Brojne osobe u Vinkovskoj obitelji rade neumorno u službi promicanja zvanja i uvjeren sam da smo, tijekom ove jubilarne godine, već vidjeli i vidjet ćemo konkretne plodove po novim kandidatima koji prigrljuju posvećeni život, točnije – u jednoj od kongregacija Vinkovske obitelji. Za to vam zahvaljujem iz dubine svoga srca! I sam bi sveti Vinko rekao to isto:

Zahvaljujem Bogu na izvanrednim pobožnostima koje ste poduzeli moleći od našega Gospodina da po zagovoru svetoga Josipa prati širenje Družbe. Molim božansku Dobrotu da prihvati te molitve. Već dvadeset godina nisam se usudio moliti to od Boga smatrajući da je Družba njegovo djelo te da će se sama njegova Providnost pobrinuti za njezinu opstojnost i širenje; ali, snagom razmišljanja o preporuci koju nam je dao u Evanđelju da tražimo da pošalje radnike u svoju žetvu (Usp. LK 10, 2), uvjerio sam se o važnosti i korisnosti te pobožnosti. (Coste V, 462-463. Pismo 1956 Etienneu Blatironu, poglavaru u Đenovi, 12. studenoga 1655.)

Radi obnavljanja kulture pozivâ na posvećeni život, htio bih usmjeriti vašu pozornost na tri sljedeće skupine:

  • Članovi posvećenoga života u Vinkovskoj obitelji

Navodeći ovu točku posvema sam svjestan da ne iznosim ništa novoga. Tema posvećenoga života iscrpno je obrađivana tijekom cijele povijesti Crkve. Htio bih ipak pridodati svoj glas i istodobno svim članovima kongregacija posvećenog života u Vinkovskoj obitelji uputiti novi poziv da se nastave neumorno truditi oko obnove kulture pozivâ na posvećeni život.

Kao članovima jednoga od ogranaka posvećenoga života u Vinkovskoj obitelji, naš prioritet mora biti preuzimati odgovornost za pastoral zvanja i nastaviti izgrađivati kulturu pozivâ na posvećeni život. Za svaku sestru, brata, svećenika, đakona, sjemeništarca i novaka, to bi trebao biti bitni i vidljivi znak ljubavi prema karizmi koju smo naslijedili, prema kongregaciji čiji smo članovi, prema Crkvi, prema Kraljevstvu.

  • Članovi laičkih ogranaka Vinkovske obitelji

Prije nekoliko mjeseci razgovarao sam s jednim međunarodnim voditeljem laičkoga ogranka Vinkovske obitelji koji je uputio prijedlog svim laičkim ograncima Vinkovske obitelji da aktivno sudjeluju ili nastave sudjelovati u promicanju kulture pozivâ na posvećeni život u Vinkovskoj obitelji. Taj je član laik svoju inicijativu izrazio sljedećim riječima: »Vi, sestre, braća i svećenici u krilu Vinkovske obitelji toliko ste učinili i činite za laike. Mi bismo zauzvrat rado željeli učinili nešto za vas.« Koje li veličanstveno ohrabrenje, podrška i inicijativa od strane laika – člana Vinkovske obitelji!

Htio bih pozvati i pojedinačno ohrabriti svakoga člana laičkoga ogranka Vinkovske obitelji da nastavi ili da se aktivno zauzme oko unapređivanja kulture poziva na posvećeni život i osobno sudjeluje u pastoralu zvanja, na poseban način za kongregacije Vinkovske obitelji. To će biti jasan znak da promicanje kulture poziva na posvećeni život nije rezervirano isključivo za osobe angažirane u posvećenom životu – sestre, braću, svećenike, đakone, sjemeništarce i novake – nego da svi vjernici Crkve, svi članovi Vinkovske obitelji, laici također kao i posvećeni članovi imaju u tome odgovornost.

Učešće, načini sudjelovanja, mogu se ponekad razlikovati od jednoga ogranka do drugoga, ali cilj ostaje isti: mi, kao Vinkovska obitelj svi sudjelujemo na ostvarenju kulture zvanja za posvećeni život. Kako jedan laički ogranak može konkretno sudjelovati na tomu zadatku?

  • Moliti redovito, pojedinačno ili u skupini, za nova zvanja posvećenoga života.
  • Biti pozornima na znakove koji upućuju možda na to da Bog poziva kojega mladića ili djevojku da ga slijede kao redovnica, brat ili svećenik te ih ohrabrivati u tom smjeru.
  • U razgovoru s mladima predstaviti mogućnost izbora posvećenoga života kao jedan vrlo konkretan izbor. Kada govorimo o ženidbi trebamo također govoriti o posvećenome životu kako bi ga se smatralo posvema normalnim izborom, normalnim pozivom i normalnim odgovorom za životni angažman.

Ova jubilarna godina izvrsna je prilika da nastavimo ili da započnemo poticati nove inicijative. Laički ogranci Vinkovske obitelji zajedno mogu stvoriti okruženje, kulturu koja će biti prijemljiva za poziv na posvećeni život kao posve normalan odgovor za ostvarenje povjerenoga poslanja. Laički ogranci promiču istu karizmu i istu duhovnost. Oni su prirodno okruženje gdje se rađaju nova zvanja za posvećeni život.

  • Osobe izvan Vinkovske obitelji

Kultura pozivâ na posvećeni život nije ograničena jedino na Vinkovsku obitelj, nego je treba prosljeđivati, nastavljati i iznova obnavljati u cjelokupnome društvu te učiniti da to bude posve normalan i logičan izbor, kao i ostali odabiri, jedan od odgovora na Isusov poziv u njegovu misiju. Na razini kongregacije, jedan od načina na koji se nastojimo angažirati i sudjelovati na obnovi kulture pozivâ na posvećeni život jest razvijati medijska i društvena sredstva, ostvarivati inicijative i promicati nove odnosno obnovljene pothvate kako bi poruka doprla do što brojnijega pučanstva.

Dok se pripremamo za slavlje svetkovine svetoga Vinka Paulskoga u ovoj 400. obljetnici vinkovske karizme, nastavimo se zauzimati, obnavljati ili iznova započinjati pothvate za ostvarenje kulture pozivâ na posvećeni život na svim mjestima našega službovanja. Računamo na naše vlastite sposobnosti, ali uvijek s posvemašnjim angažmanom i unutarnjim žarom, kako bi naša ljubav prema pastoralnoj službi promicanja novih zvanja mogla uvijek biti »osjećajna i učinkovita«.

Zahvalimo Bogu za sva zvanja na posvećeni život koja primamo iz Isusovih milosrdnih ruku jer, naposljetku, njegovo milosrđe prema različitim kongregacijama posvećenoga života u Vinkovskoj obitelji to čudo čini mogućim! Na što nas podsjeća sveti Vinko:

Cijenite nadasve čast koju vam je On iskazao kada vas je odabrao među mnoštvom te izlio na vas svoju dobrotu, a preko vas na svoje trpeće udove; zahvaljujte mu često poniznom odanošću za koju molim božansku dobrotu da vam je podari; jer, ako ju jednom dobro utisnete u dušu ona će u vama uvećavati želju svidjeti se jedino Bogu i nastojat ćete prikazivati njemu sve svoje aktivnosti. (CCD V, 616; Pismo 2068 sestri Françoise Ménage u Nantesu, 17. svibnja 1656.).

Neka nas Blažena Djevica od Čudotvorne Medaljice, sveti Vinko Paulski i svi blaženici i sveci vinkovske obitelji zagovaraju u ovoj inicijativi. Želim vam vrlo sretnu svetkovinu! Nastavimo moliti jedni za druge!

Vaš brat u svetome Vinku,
Tomaž Mavrič, CM,
vrhovni poglavar

Prijevod s francuskoga:
s. M. Arkanđela Smoljo

 

12.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje