2017 09 14 PHOTO 00000184Dani od 14. do 18. rujna za Crkvu u Dalmaciji i Crnoj Gori, a samim time i za našu Provinciju, bili su osobito milosni dani. »Siromašne kosti« svetoga Leopolda Bogdana Mandića tih su dana prenesene s ovu stranu mora za dobro naših duša čime se barem na kratko ispunila njegova želja.

Čekajući da se Sveti Građanin vrati u svoj grad, u Zadru se 14. rujna okupilo vjerničko mnoštvo oko crkve Gospe od Zdravlja. Naime, sv. Leopold je živio u Zadru tri godine. Djelovao je u toj crkvi i bio gvardijan samostana. Obnovljena crkvica je doista dolično primila svoga svetca. Uvodnom molitvom te povorkom uz svetu relikviju tijela krenuo je vjerni puk iskazivati štovanje. Dvojica redovnika kapucina ispovijedala su već u crkvici kako bi se simbolički još više ujedinila stoljeća. Nakon nekoliko sati procesija je krenula prema katedrali gdje je nastavljeno slavlje nebeskog odraza na zemlji. I tako sve do jutra kad je tijelo ispraćeno prema njegovu rodnom gradu.

U Herceg Novi je u ranim poslijepodnevnim satima stigla povorka s tijelom Svetca. Izložen je u parku Boka koji se nalazi uz naš samostan svetoga Vinka – Herceg Novi. Izuzetan događaj za Kotorsku biskupiju i Herceg Novi nama je još posebniji jer su doček posebno pripremale naše sestre. U našoj samostanskoj crkvi svetog Ante tijelo svetog Leopolda bilo je izloženo od ponoći do jutra, a crkva otvorena da vjernici mogu iskazivati štovanje i moliti se.

Sutradan, 16. rujna, nakon svečanog misnog slavlja krenula je povorka prema Dubrovniku. U Dubrovniku je relikvija bila izložena u crkvi Gospe od Milosrđa, koju vode franjevci kapucini, do ranog nedjeljnog popodneva kad je povorka krenula put Splita.

Nešto poslije 18 sati nedaleko svetišta Gospe od Pojišana, nakon što je dočekano tijelo Svetca, krenula je procesija prema svetištu. Brojno mnoštvo čekalo je pripremajući se pokorničkim slavljem od 17 sati.

Svečano misno slavlje u crkvi gdje je izložena relikvija, predvodio je mons Marin Barišić. »Svetac je među nama!« naglasio je Nadbiskup, što je u tom ozračju doista bilo vrlo dojmljivo. Svetac koji je čeznuo za svojom Domovinom i koji je znao reći da mu je »srce tamo preko mora«, da je »kao ptica u krletci«, ali i svetac koji je tu svoju nostalgiju tako uzvišeno ugradio u lik svetosti koji nam je Milosrdni Otac u njemu darovao. On, za kojeg će blaženi papa Pavao VI. reći da je preteča ekumenizma istoka i zapada, u svakom čovjeku koji mu dolazi tamo na zapadu! – reći će da je to njegov istok! Ovaj Apostol uha i srca produžena je ruka milosrđa Božjega prema braći i sestrama… Bog se ne umara u svom praštanju, povratak i pomirenje uvijek je moguće. Podijeljeni smo među sobom i u sebi »na istok i zapad, na sjever i jug«. Radost oproštenja mijenja odnose, humanizira. I mi smo pozvani biti produžena ruka pomirenja“, istaknuo je Nadbiskup i pozvao sve nazočne o tome promišljati i tako činiti.

Tijekom cijele noći rijeka naroda slijevala se u svetište. Pobožnosti su povezivale sate bdijenja sve do mise zornice. Nakon mise pjevana je svečana Jutarnja koju su predvodile naše sestre. Misom ispraćaja završeni su dani slavljenja duž južnih obala Jadrana, a koji su i za našu Provinciju doista bili slavlje!

Zastati nam je i »ostati uz Svetca«. Ostati s probuđenom sviješću da je opraštanje, pomirenje, povratak – uvijek novi poziv u sve međuljudske, međusestarske odnose, pa i u odnose sa nama samima! Opraštanje uvijek treba biti novost i radost, opasno se naviknuti na opraštanje, zaboraviti koliko je Bog u Kristu nama oprostio. I još – ne naviknemo li se mi više puta i na neopraštanje, što je još opasnije?! A sveti nam je Leopold tu iznimno jasan kompas! Tako se dovodimo do one rascjepkanosti na glavne i sporedne »strane svijeta« pa zaboravljamo da je naš istok i naš zapad ono što mi i koga mi baš danas Otac nebeski stavlja na put.

Leopoldov istok bila je svaka osoba koju mu je Bog stavljao na put…

s. M. Gracijana Gracin

 

 

08.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje