ulupU Kući matici Družbe, 8. rujna, dvije kandidatice, Valentina Ivković-Mandac za Provinciju Navještenja Gospodinova – Split i Josipa Rovišćanec za Provinciju Bezgrješnog Začeća – Zagreb, ulaskom u postulaturu započele su bližu pripravu za život u našoj Družbi. Sveto euharistijsko slavlje u novicijatskoj kapelici, na kojem je uz postulantice i novakinje te njihove odgojiteljice sudjelovala i vrhovna poglavarica Družbe, č. m. Miroslava Bradica, služio je rektor crkve sv. Vinka u Zagrebu, vlč. Marijan Pavlenić.

Postulaturi, koja redovito traje godinu dana, glavna je svrha da postulantice steknu potrebno vjersko znanje i temeljne pojmove o redovničkome životu te da se postupnim odvajanjem od života u svijetu primjereno priprave za primanje u život novicijata (usp. Kontitucije, 112). 

Valentini i Josipi želimo da u potpunosti ostvare svrhu postulature i da, rastući u mudrosti i milosti, odvažno koračaju putem ostvarenja svog redovničkog poziva za dobro Crkve i naroda.

08.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje