20170120 145649I u novoj godini vinkovska obitelj u Splitu nastavlja svoje mjesečne susrete. Tako smo se okupili i u petak 20. siječnja u kapeli Navještenja Gospodinova u našem samostanu sv. Vinka.

Molitvom krunice pripremali smo se za slavljenje svete mise, a o. Franjo Pšeničnjak, DI bio je na raspolaganju za sakrament pomirenja. O. Stipo Balatinac, DI predslavio je svetu misu i progovorio o svetom Fabijanu i Sebastijanu i istaknuo da svetci koje nas Crkva poziva slaviti i slijediti vršili su različite službe – papa i vojnik – a obojica su mučeništvom proslavila Boga i slavimo ih isti dan. Propovjednik je pozvao sve nas da svatko na svom mjestu otkrije put k svetosti koji je svakome od nas Bog namijenio. Bog sve poziva, kao što u Evanđelju poziva „koje htjede“. Na nama je da u svakom danu damo sve od sebe te tako otkrivamo Božju volju za nas i slavimo Boga svojim životom. Pjevanje je animirao i doprinio da radosnije slavimo misu sjemeništarac Benjamin.

Poslije svete mise ostali smo u druženju uz osvježenje koje su pripremile marljive ruke članova Udruge i sestara. (smg)

 

12.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje