gospaodcmU zajednici s Crkvom danas na osobit način iskazujemo štovanje Bezgrešnoj Djevici od Čudotvorne Medaljice, sjećajući se njezina ukazanja i objave svetoj Katarini Laboure 1830. godine.

Tada je Marija preko svoje odabranice Katarine prvi put obznanila svijetu svoje Bezgrešno začeće, što će kasnije (1858.) potvrditi u ukazanju svetoj Bernardici Soubirous.

Izvanredan znamen tog Marijinog ukazanja jest čudotvorna medaljica izrađena prema uzorku što ga je sama Presveta Djevica pokazala svetoj Katarini očitovavši joj i utješno obećanje: »oni koji budu medaljicu nosili s pouzdanjem, primat će velike milosti, osobito ako je budu nosili o vratu«.

Nakon tog milosnog događaja medaljica se ubrzo proširila; štovanje Božjeg naroda prema Bezgrešnoj Djevici, Majci Gospodinovoj, divno je poraslo. Mnogi koji su je častili noseći njezinu medaljicu i utječući joj se molitvenim zazivom »O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo«, iskusiše njezinu osobitu majčinsku zaštitu i veliko Božje milosrđe.

U želji da se obnovimo u pravoj pobožnosti i štovanju prema »onoj koja u svetoj Crkvi zauzima poslije Krista najviše i nama najbliže mjesto« (LG 54), razmišljajmo danas o onome što nam simbolika medaljice otkriva o otajstvenoj ulozi koju je Bog u povijesti spasenja dodijelio Mariji.

Ulazna pjesma i ulomak današnjeg misnog čitanja stavljaju nam pred oči lik »žene odjevene suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda«. U njemu prepoznajemo blistav lik u kojem se Bezgrešna objavila svetoj Katarini i koji dominira na samoj medaljici.

Pisac Otkrivenja – govoreći o znamenju velikom na nebu – slikovitim izričajima nagoviješta ulogu žene – Djevice, koju je Bog predodredio da bude majkom njegova Sina, Spasitelja svijeta. Poradi toga bila je ona već od prvoga časa svoga začeća urešena »sjajem sasvim osobite svetosti« i obdarena puninom milosti, tako da je nikada nikakva sjenka grijeha nije zahvatila. Prihvativši vjerom, ufanjem i ljubavlju volju Očevu, Bezgrešna Djevica rađa Krista-Otkupitelja i zajedno s njim – satirući glavu zmiji – pobjeđuje grijeh svijeta.

Kao službenica Gospodinova Marija se od trenutka Kristova začeća »svim srcem i nezapriječena nikakvim grijehom potpuno posvetila osobi i djelu svog Sina« (LG 56). Tu nerazdjeljivu povezanost Majke sa Sinom simbolizira znak križa koji na medaljici izrasta iz slova M.

Znak su njihova intimnog sjedinjenja i dva srca ucrtana podno inicijala Marijina imena: Isusovo Srce ovjenčano trnovitim spletom i Marijino Srce, koje je probodeno mačem boli zajedno s Kristom za nas trpjelo.

Vijenac od dvanaest zvijezda objašnjava se kao znak Crkve utemeljene na Dvanaestorici s Petrom na čelu i simbol je svekolike putujuće Crkve, u kojoj od njena rađanja na Kalvariji i u dvorani Posljednje večere trajno i zauvijek ostaje »molitvena prisutnost Marije« koja se ni nakon uznesenja na nebo »nije odrekla svoga poslanja, zagovaranja i spasavanja« (MC 18).

Prema očitovanju same Bezgrešne Djevice, snopovi zraka što izbijaju iz njenih ispruženih ruku označuju milosti koje ona prosiplje na sve koji je zazivaju.

Bog, koji nam je po Mariji darovao svoga Sina, hoće da nam po njoj – Majci Božje milosti – dolaze sve milosti. »Iz preobilja Kristovih zasluga« Marija neprestano crpe milosti koje se preko njezinih majčinskih ruku slijevaju u duše otkupljenih. Ta Marijina povlastica »nikako ne potamnjuje i ne umanjuje Kristovo jedino posredništvo, nego pokazuje njegovu snagu« (LG 60).

Čudom u Kani Galilejskoj, što je predmet današnjeg Evanđelja, pokazala se Marijinim posredovanjem Kristova svemoć. Majčino srce otvoreno za sve potrebe i neprilike ljudske djece, dirnut o milosrđem upozorava Sina »Vina nemaju«. Svojim zagovorom požuruje Majka čas i izaziva prvo Isusovo čudo. Tako ona, »očitujući svome Sinu jednu vremenitu potrebu i na tankoćutan način moleći pomoć, postiže učinak u redu milosti« (MC 18); naime, nakon čudesnog pretvaranja vode u vino povjerovaše u Isusa učenici njegovi.

Ono što se na samom početku Isusova javnog života zbilo u Kani trajno se nastavlja. Divna djela, što ih Svesilni učini Mariji, vazda objavljuju slavu Božju. I medaljica Bezgrešne čudesno je znamenje neizmjerne Majčine ljubavi i spasonosnog utjecaja na siromašni, grijehom ranjeni ljudski rod.

Marija nam trajno donosi Isusa i uz nas je u svim našim potrebama – i u onim običnima, svagdašnjima: u potrebama posla, dužnosti, staleža, odnosa. Nije to tek neka pobožna misao, već čudesna stvarnost. – Možda na to nismo dovoljno mislili?

»Možda ćete od danas biti pažljiviji i nastojati da svjesnije primate pohode Marijine; trsiti se da ih priželjkujete, očekujete; pa da ponekad budete i prisutni ondje, u intimi svojeg srca – diveći se i beskrajno zahvaljujući« (R. Voillaume).

 

Iz: Gospodinu u susret. Liturgijska razmatranja različitih autora za svaki dan u godini, II. dio, Družba sestara milosrdnica, Zagreb, 1982.

10.jpg

SPLIT - Kapela Navještenja Gospodinova

NEDJELJA
7.00 – Molitva časoslova

7.30 – Sveta misa

PONEDJELJAK – SUBOTA
6.30 – Molitva časoslova
6.50 – Sveta misa

ČETVRTAK
7.30 – 18.00 – Euharistijsko klanjanje